Texus växer vidare

Texus växer vidare

Under april månad blev vi fyra fler på Texus. Vi välkomnar Helene Freij, Carl Ahrens, Eva Linse och Elin Svensson. Vi stärker upp inom M3 Finans, D365 utveckling, integration och datamigrering samt inom M3 usability. Texus starka lag blir därmed ännu...
Vi välkomnar Björn Malm

Vi välkomnar Björn Malm

Vi välkomnar Björn Malm till Texus. Björn har lång och bred erfarenhet av Microsoft D365 i kombination med supply chain kunskap och projektledning. Ett starkt tillskott till Texus och våra kunder. Varmt välkommen Björn!